Gezond eten

Waarom is magnesium kopen het overwegen waard?

Van menig aantal stoffen is bekend dat ze een zeer belangrijke meerwaarde kunnen realiseren in ons lichaam. Eén van deze stoffen is het zogenaamde magnesium. Niet alleen is deze belangrijk voor een goede werking van onze spieren, daarnaast kan er ook worden vastgesteld dat ze een belangrijke rol heeft in de overdracht van zenuwprikkels. Ondanks het feit dat voor magnesium geldt dat ze is terug te vinden in menig aantal verschillende voedingswaren moet het gezegd dat heel wat mensen in de praktijk te kampen hebben met een bepaald tekort. Magnesium kopen en gebruiken zou dat tekort kunnen verhelpen. Zou je graag meer lezen over dit onderwerp? Dan kan dat hier op deze pagina.

Waarom is magnesium kopen zo belangrijk?

Magnesium kopen onder de vorm van bijvoorbeeld magnesium tabletten is door de jaren heen stelselmatig populairder geworden. Dat hoeft ook zeker niet te verbazen, integendeel. Voor magnesium geldt namelijk in de praktijk dat ze niet alleen belangrijk is voor de opbouw van onze spieren en botten, ook voor een goede spierfunctie is ze van cruciaal belang. Ook voor de energieproductie in onze cellen staat deze stof erom bekend erg belangrijk te zijn. Bovendien zal verder op deze pagina duidelijk worden dat er tal van verschillende symptomen kunnen optreden wanneer er sprake is van een (aanhoudend) magnesiumtekort. Ook deze kunnen in principe verholpen worden door de inname van bijvoorbeeld tabletten met magnesium. 

Welke symptomen kunnen wijzen op een magnesium tekort?

Magnesium kopen wordt in het bijzonder aangeraden wanneer je het vermoeden hebt dat er sprake is van een (aanzienlijk) tekort aan magnesium. Er zijn verschillende symptomen die in de richting kunnen wijzen van een dergelijk tekort. Het gaat hierbij dan onder meer om de volgende:

  • Optredende spierkrampen;
  • Een algemeen vermoeid en lusteloos gevoel; 
  • Hartritmestoornissen (in het meest extreme geval);

Het is bijzonder moeilijk om een tekort aan magnesium vast te kunnen stellen. Dit gebeurt traditioneel gezien door middel van een bloedonderzoek, maar het probleem is dat er slechts één procent van de magnesium voorraad in ons bloed is terug te vinden. Ongeveer de helft bevindt zich dan ook in onze botten en tanden. De rest is terug te vinden in onze cellen, spieren, organen evenals in ons zenuwweefsel. Ook wanneer je bloedonderzoek in eerste instantie niet meteen een tekort aan magnesium aan het licht brengt hoeft dat dus niet te betekenen dat er ook echt geen tekort is. 

Hoe kan je een mogelijks tekort aan magnesium verhelpen?

Wanneer er sprake is van een tekort aan magnesium zal je kunnen vaststellen dat deze in de praktijk tegenwoordig vrij eenvoudig kan worden verholpen. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van verschillende producten. Het gaat hierbij dan concreet om:

  • Magnesiumtabletten;
  • Magnesiumzouten;
  • Mineraalwater met magnesium;

Wanneer er sprake is van (meer dan) 250 milligram per dag extra zal je kunnen vaststellen dat er darmklachten zoals bijvoorbeeld diarree kan ontstaan. Magnesium kopen en gebruiken kan dus in de praktijk zeer interessant zijn om aan magnesiumtekort gerelateerde klachten te lijf te kunnen gaan, maar anderzijds moet je dus wel waakzaam zijn voor een mogelijks te veel aan deze stof.