Medisch

Wat kun je doen na het behalen van je wmo consulent?

Na het volgen van de opleiding wmo consulent bij Stimulansz kun je aan slag als wmo consulent. Met deze opleiding kun je aan de slag bij de gemeente of bij een bedrijf. Als je wordt aangenomen bij de gemeente bestaan je werkzaamheden onder andere uit het beoordelen of iemand recht heeft op extra voorzieningen en of deze persoon nog thuis kan blijven wonen. Denk hierbij aan voorzieningen als een traplift, persoonlijk vervoer, huishoudelijke hulp, een rollator of dagbesteding. Allereerst beoordeel je of de aanvrager zelf in staat is de dingen te organiseren. Bijvoorbeeld met behulp van familie en vrienden of het zelf bekostigen van huishoudelijke hulp. Als wmo consulent probeer je op basis van de wet dus mensen te helpen, maar je moet tegelijkertijd ook streng zijn omdat de voorzieningen die worden toegewezen betaald worden door de gemeente.

Werkzaamheden wmo consulent

Als wmo consulent heb je zeer veel afwisselende werkzaamheden. Een van je werkzaamheden is het behandelen van nieuwe meldingen. Ook behoort het bezoeken van mensen thuis en het voeren van gesprekken tot je takenpakket. Verder voer je onderzoek uit m.b.t. wonen, rollen, vervoer, begeleiding en huishoudelijke hulp. Verder is het je taak om de doelen, problemen en oplossingen vast te stellen. Ook schrijf je het ondersteuningsplan. Tot slot verstrek je advies en informatie aan klanten.

Een werkdag als wmo consulent

Geen dag is hetzelfde voor een wmo consultent. Dit komt onder andere door de diversiteit van de doelgroep. Mensen van alle leeftijden kunnen namelijk in aanmerking komen voor hulp vanuit de wmo. De ene keer komt er een aanvraag voor huishoudelijke hulp binnen en de andere keer meldt zich een gezin met verschillende complexe problemen. In dat laatste geval werk je vaak samen met andere ketenpartners binnen de gemeente. De verhouding tussen kantoorwerk en klantcontact is ongeveer 50/50. Je bent dus veel op pad en je hebt ook veel afwisseling in je werk.